Διαύγεια RSS - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ

20.3.09

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Νέα πρωτοβουλία συνεργασίας με μικρομεσαίες επιχειρήσεις - μέλη των επιμελητηρίων αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα, προσφέροντας ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας.
Συγκεκριμένα, διαθέτει προϊόν ανοικτής πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης με υποχρεωτική καταβολή μόνο τόκων και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου.

Η χρηματοδότηση θα γίνεται με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
Τα ποσά των χορηγήσεων από το πρόγραμμα θα είναι έως 30% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης με ανώτατο ποσό 40.000 ευρώ όταν υπάρχουν προσωπικές εγγυήσεις, και έως 70% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης, χωρίς ανώτατο όριο, με την παροχή εξασφαλίσεων.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αναλυτικά σε όλα τα επιμελητήρια
της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: