Διαύγεια RSS - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ

27.8.07

Φορολογική Ενημερότητα

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας


Με το ισχύον νομικό πλαίσιο απαιτείται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας προκειμένου για τις εξής κυριότερες περιπτώσεις:

Να εισπραχθούν χρήματα από το Δημόσιο ή να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής για ποσά ύψους άνω των 1.500 €.
Να συναφθούν δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν δάνεια για την αποκατάσταση ζημιών από έκτακτα γεγονότα.
Να μεταβιβασθούν ακίνητα (απαιτείται να έχει ο ΑΦΕ ο μεταβιβάζων) ή να πραγματοποιηθούν δωρεές ή γονικές παροχές (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο παρέχων).
Να μεταβιβασθούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μη επαγγελματικά μηχανοκίνητα θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φόρους εισοδήματος (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο μεταβιβάζων).
Να συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων (απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο παρέχων το εμπράγματο δικαίωμα).

Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

 • Να εισπραχθούν χρήματα από το Δημόσιο ή να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής για ποσά ύψους κάτω των 1.500 €.

  • Να συναφθούν ή να ανανεωθούν συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού, όταν δεν απαιτείται εγγύηση Δημοσίου ή χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών από έκτακτα γεγονότα.

  • Να εκτελωνιστούν εισαγόμενα ή επανεισαγόμενα εμπορεύματα, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού.

  • Να μεταβιβαστούν ακίνητα (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής) ή να πραγματοποιηθούν δωρεές ή γονικές παροχές ακινήτων (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο λήπτης).

  • Να συστηθεί υποθήκη υπέρ του Δημοσίου

  • Να αγοραστεί καινούριο αυτοκίνητο οποιασδήποτε κατηγορίας ή μοτοσικλέτα.

  • Να μεταβιβαστεί μεταχειρισμένο αυτοκίνητο (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής).

  • Να αγοραστούν μη επαγγελματικά μηχανοκίνητα θαλάσσια σκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα κλπ (δεν απαιτείται να έχει ΑΦΕ ο αγοραστής).

  • Να εκδοθεί άδεια οικοδομής.

  • Να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος σε μειοδοτικό διαγωνισμό ή δημοπρασία.

  • Να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: